Bonairiaanse Lawn Tennis Bond

 

Tenis di bario
Tenis di bario

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van de Bonairiaanse Lawn Tennis Bond. Op deze site vindt u informatie over onze activiteiten, hoe u lid kan worden, contactgegevens etc.

De Bonairiaanse Lawn Tennis Bond (BLTB) bestaat sedert 1977 en heeft als doel het tennis te bevorderen op Bonaire. BLTB is het officiële bestuur van de tennisorganisaties op Bonaire.
BLTB vertegenwoordigt Bonaire in het buitenland. BLTB is sinds 2012 aangesloten bij de Internationale Tennis Federatie (ITF) en de koepel van tennisbonden in the Caribbean en Midden- Amerika (COTECC). BLTB zorgt voor de selectie en deelname van teams aan internationale landen-toernooien.

BLTB organiseert allerlei activiteiten voor haar leden waaronder jaarlijks toernooien en competities.
Ook organiseert zij toss en andere activiteiten met als doel dat leden elkaar leren kennen. BLTB organiseert jaarlijks kampioenschappen voor het eiland.

BLTB heeft nu nog geen eigen park en organiseert de meeste activiteiten op de tennisbanen van Eddy’s restaurant in Hato. In de nabije toekomst krijgt BLTB haar eigen tennisbanen in Antriol/Amboina.

Iedereen kan lid worden van de bond. De contributie bedraagt 20 dollar per jaar voor volwassen en kinderen. Voor het lidmaatschap kunt u zich wenden tot de secretariaat van de bond. Mail naar info@bltb.org.

Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan de activiteiten van de bond. Voor sommige activiteiten is nog wel een kleine vergoeding voor onder andere baanhuur vereist.

Ieder jaar organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV). Op deze jaarvergadering stemmen leden, zoals vastgelegd in de statuten, over het beleid en over de kandidaten voor het bestuur.