Bonairiaanse Lawn Tennis Bond

 

20151209_155945

Welkom op de website van de Bonairiaanse Lawn Tennis Bond. Op deze site vindt u informatie over onze activiteiten, hoe u lid kan worden, contactgegevens etc.

De Bonairiaanse Lawn Tennis Bond (BLTB) bestaat sedert 1977 en heeft als doel het tennis te bevorderen op Bonaire. BLTB is het officiële bestuur van de tennisorganisaties op Bonaire.
BLTB vertegenwoordigt Bonaire in het buitenland. BLTB is sinds 2012 aangesloten bij de Internationale Tennis Federatie (ITF) en de koepel van tennisbonden in the Caribbean en Midden- Amerika (COTECC). BLTB zorgt voor de selectie en deelname van teams aan internationale landen-toernooien.

BLTB organiseert allerlei activiteiten voor haar leden waaronder jaarlijks toernooien en competities.
Ook organiseert zij toss en andere activiteiten met als doel dat leden elkaar leren kennen. BLTB organiseert jaarlijks kampioenschappen voor het eiland.

BLTB heeft nu nog geen eigen park en organiseert de meeste activiteiten op de tennisbanen van Eddy’s restaurant in Hato. In de nabije toekomst krijgt BLTB haar eigen tennisbanen in Antriol/Amboina.

Iedereen kan lid worden van de bond. De contributie bedraagt 20 dollar per jaar voor volwassen en kinderen. Voor het lidmaatschap kunt u zich wenden tot de secretariaat van de bond. Mail naar info@bltb.org.

Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan de activiteiten van de bond. Voor sommige activiteiten is nog wel een kleine vergoeding voor onder andere baanhuur vereist.

Ieder jaar organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV). Op deze jaarvergadering stemmen leden, zoals vastgelegd in de statuten, over het beleid en over de kandidaten voor het bestuur.

Welcome at the website of Bonaire Tennis Federation. On this website you’ll find information about our activities, how to become a member, contact-info etc.

The Bonaire Tennis Federation (BTF) exist till 1977 and our goal is to promote tennis on Bonaire. BTF is the governing body for tennis on the Bonaire. BTF represents Bonaire abroad. BTF is member of the International Tennis Federation (ITF) en COTECC (countries in Caribbean and Central-American). BTF takes care of selection and participation of teams to international country tournaments.
Bonaire Tennis Federation plans activities for members, like annual tournaments and competition. With the purpose to meet other people BTF plans Grab Bag every Tuesday and other social activities. BTF plans annual championships for the island.
Bonaire Tennis Federation has no own courts. So we plan most of the activities on the courts near Eddy’s restaurant. In the future the BTF will probably play on her own courts at a new park at Antriol/Amboina.
Everyone can become a member of the Bonaire Tennis Federation. The fee is 20 dollar a year for adults and children. For membership do contact us and send an email to info@bltb.org. The membership entitles you to all activities. Sometimes you have to pay a small amount for court rental.

Every year the board plans a meeting for all the members; the General Members Meeting. At this meeting the members approve, as stated in the articles of association, the policy and candidates of the board.